Vodka (dose 4cl.)

Stolichnaya Stiki (al caramello)

  • 3,00
Stolichnaya Hot (al peperoncino)

  • 3,00
Belvedere - Polonia

  • 5,00
Stolichnaya elit - Russia

  • 6,00
Reyka - Islanda

  • 4,00