Arrosto

Tip Tap

Arrosto, insalata, pomodoro, worchestershire sauce

6,20
Daytona

Arrosto, zucchine, pomodoro, maionese

6,60